اهداف کنفرانس

 

ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران ،دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمینه مهندسي عمران، معماری و توسعه شهری

ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با مهندسي عمران، معماری و توسعه شهری

آشنایی با مفاهیم جدید در سازه ، طراحی و شهرسازی

آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط با عمران ، معماری و توسعه شهری

برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی در جهت تحقق محورهای کنفرانس

بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارائه راهکارهای عملی در بعد  عمران،معماری و توسعه شهری

بررسی چالش های رشته های تخصصی مهندسي عمران، معماری و توسعه شهری

بررسی نقش مدیریت ساخت و ساز در توانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه

ترغیب بخش خصوصی به استفاده از فناوری های نوین در امر ساخت و ساز 

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان