اعضاي كميته علمي

 

 

   
دکتر مریم خوشنویس عضو کمیته علمی
دکتر مرضیه نعمتی عضو کمیته علمی
دكتر عباس راعي تبار عضو کمیته علمی
دكتر حسام الدين سالاريان عضو کمیته علمی
دكتر مهدي ذوقي عضو کمیته علمی
دكتر حبيب الله طيبي عضو کمیته علمی
دكتر سيد علي حسيني عضو کمیته علمی
دكتر امير صفري عضو کمیته علمی
دكتر محمد ادبي تبار عضو کمیته علمی
دكتر حسين جعفري عضو کمیته علمی
دکتر رامین شیردل عضو کمیته علمی
دكتر عسکری اصغری عضو کمیته علمی
دکتر یوسف درویشی عضو کمیته علمی
دکتر راضیه قدرجانی عضو کمیته علمی
   

برای همکاری و عضویت در کمیته علمی کنفرانس، افراد با مدرک دکترای تخصصی و دانشجوی سال آخر دکتری در رشته ها و گرایش های مرتبط با محورهای کنفرانس می توانند از طریق منوی کاربران و زیر منوی ثبت نام داوران اقدام نمایند و رزومه خود را از طريق ایمیل کنفرانس (kome.e.a.d@gmail.com) ارسال نمایند.

باتشکر

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان