چاپ مقالات در ژورنال

چاپ مقالات در ژورنال هاي بين المللي، isi ، isc

 

قابل توجه تمامي پژوهشگران محترم

مقالات پذيرفته شده بعد از برگزاري كنفرانس، جهت دسترسي فايل الكترونيكي مقاله در پايگاه مرجع كنفرانس هاي كشور (سيويليكا) نمايه سازي خواهند شد.

كليه مقالات پذيرفته شده اعم از شفاهي، پوستر و غيرحضوري در كنفرانس، قابليت چاپ در ژورنال هاي بين المللي ، isi ، isc بعد از ترجمه مقالات به لاتين را خواهند داشت.

قابل ذكر است كه مراحل انجام ترجمه و همچنين هزينه ترجمه و هزينه چاپ برعهده نويسنده مقاله خواهد بود.

نويسندگاني كه قصد چاپ مقاله خود را در ژورنال ها دارند مي توانند مقالات لاتين را به دبيرخانه ارسال نمايند. بديهي است كه بعد از پذيرش در كنفرانس ، در ژورنال چاپ خواهد شد.

 

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان